بیانیه ی همبستگی: آسیایی ها در حمایت از استقلال ارضی و حاکمیت مستقل وت سووتن

ما آسیایی هایی که در سراسر جزیره لاکپشت (که با نام آمریکای شمالی شناخته می شود) زندگی می کنیم اعمال خشن پلیس سواره پادشاهی کانادا در تجاوز به قلمرو سنتی وت سووتن و بازداشت مدافعان آن را محکوم می کنیم. ما به اقدام های متعددی می پیوندیم که در سراسر جهان در حمایت از مردم وت سووتن – از جمله نافرمانی مدنی گسترده، مانع شدن از نقل و انتقال کالا، اشغال دفاتر سیاستمداران و تظاهرات حمایتی- انجام می شود.

ما عمیقا از همدستی رهبری به اصطلاح مترقی جان هورگان و حزب نیو دمکراتیک استان بریتیش کلمبیا و ادامه حمایت آن ها از تجاوز طرح خط لوله گاز ساحلی به قلمرو یونیستوتن دلسردیم که نقض اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی، قانون های وت سووتن و پیمان حق جمعی است.

ما از ترانس کانادا، جان هورگان نخست وزیر بریتیش کلمبیا، جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و آر سی ام پی می خواهیم که فورا این اقدام ها را متوقف کنند و به حکمرانی جمعی میراثی وت سووتن احترام بگذارند که می خواهد قوانین وت سووتن را بر سرزمین خود اعمال کند. ما از دولت اشغالگر می خواهیم که به قوانین وت سووتن احترام بگذارد که عمر آن ها درازتر از عمر قوانین استعماری است.

مبارزات مردمان بومی و آسیایی از یکدیگر جدایی ناپذیر است. ما به عنوان آسیایی های مهاجر که در سرزمین به سرقت رفته ی بومیان زندگی می کنیم مسٔولیت خود می دانیم که تاریخ آن مردمی را بشناسیم و درک کنیم که در اشغال سرزمین شان همدستیم و اذعان کنیم که رضایت آنان را در مورد استقرار در سرزمین شان جلب نکرده ایم. ما آثار ویرانگر فتوحات امپریالیستی بر وطن هایمان و آثار خلع ید بر نسل های پیاپی را می شناسیم.

ما همچنین نقشی را که سرمایه شرق آسیا در ویرانی و خلع ید مردمان بومی از سرزمینشان در کانادا ایفا می کند تشخیص می دهیم. بسیاری از شرکت هایی که در خط لوله ی ساحلی گاز مایع طبیعی سرمایه گذاری می کنند در چین، ژاپن و کره جنوبی مستقرند و پترو چاینا، میتسوبیشی و شرکت گاز کره نمایندگان آن ها هستند. این شرکت های سرمایه دار به دنبال کسب سود از ویرانی سرزمین وت سووتن هستند و ما با قاطعیت اعلام می کنیم که آن ها نماینده ما نیستند. ما از مبارزه علیه برتری جویی سفید پوستان، استعمار مهاجران بیگانه و سرمایه داری که ما را محاصره کرده است حمایت می کنیم و آن را با مبارزه خودمان هم پیوند می دانیم.

از گذشته تا امروز ثروت کانادا بر سرزمین به سرقت رفته از بومیان، نسل کشی، زنان بومی ناپدید شده و به قتل رسیده، نابودی نظام مادرسری و استثمار نیروی کار مهاجران ساخته شده است. تفاوت های نژادی مورد سوء استفاده قرار می  گیرند تا تنوع روابط ما را مخدوش کند و این تفاوت ها در خدمت منافع شرکت های سرمایه داری قرار گیرد. این مقوله های نژادی در خدمت این قرار می گیرد که اجتماعات ما را در مقابل هم قرار دهد. ما این دسته بندی ها را نفی می کنیم و به دنبال روابط جدیدی هستیم.

ما اجتماعات خود را فرا می خوانیم که صدای خود را بلند کنند، منابع و امکانات خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند و در مقابله با این وضع دست به اقدام فوری بزنند.

برای آشنایی با اقدام هایی که می توانید در حمایت از مردم وت سووتن انجام دهید این جا را کلیک کنید.

این اقدام ها شامل موارد زیر می شود: ای میل مستقیم، تماس گسترده از طریق خطوط تلفن در بریتیش کلمبیا و در سطح فدرال، کمک مالی به صندوق حمایت حقوقی Unist’ot’en، حضور در گردهمایی ها و راهپیمایی ها و سازماندهی در اجتماعات محلی برای نوشتن بیانیه های همبستگی.

ما همه آسیایی ها را فرا می خوانیم که این بیانیه را امضا کنند و در انتشار آن بکوشند. فقط اسامی اشخاص و سازمان ها منتشر خواهد شد.