Dayanışma Bildirisi: Asyalılar olarak Wet’suwet’en Hükümet ve Yönetiminin Yanındayız

Dayanışma bildirisine açık imzanızı eklemek için buraya tıklayın

Biz, Türkiye dahil olmak üzere Asya kıtasından gelen ve (genelde Kuzey Amerika olarak adlandırılan) Türtle Island çapında yaşayan bireyler olarak, geleneksel Wet’suwet’en bölgesini işgal edip arazi savunucularını tutuklayan Kanada Kraliyet Atlı Polisi’nin (RCMP) son şiddet eylemlerini sertçe kınıyoruz. Bizler de dünya çapında sayısız yerde gerçekleşip kitlesel sivil itaatsizliği, meta hareketinin durdurulmasını, siyasetçilerin ofislerinin işgal edilmesini ve destek yürüyüşlerini içeren Wet’suwet’en’e destek eylemlerine katılıyoruz. 

BC Yeni Demokrat Partisi ve John Horgan’ın sözde ‘’ilerici’’ liderliğinin, Coastal Gaslink şirketinin Unist’ot’en arazisine yaptığı devlet onaylı işgali destekleyerek bu suça ortak olmasından dolayı derin bir hayal kırıklığı duyuyoruz. Bu işgal,  Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisi’ni, Anuk Nu’at’en’i (Wet’suwet’en kanunlarını) ve kolektif Mülkiyet Hakkı’nı ihlal etmektedir. Bizler TransCanada’ya, BC Eyalet Başkanı John Horgan’a, Başbakan Justin Trudeau’ya, ve Kanada Kraliyet Atlı Polisi’ne (RCMP) derhal geri çekilmeleri, ve kendi devredilmemiş topraklarında Wet’suwet’en kanunlarını uygulayan Wet’suwet’en kolektif geleneksel idaresine saygı göstermeleri çağrısında bulunuyoruz. İşgalci devlet yönetimini, sömürgecilerinkinden önce varolan Wet’suwet’en yasalarına saygı duymaya çağırıyoruz.

Yerli ve Asyalı halkların mücadeleleri birbirine ayrılmaz biçimde bağlıdır. Çalınan Yerli topraklarındaki diyaspora Asyalıları olarak, işgalinde suç ortağı olduğumuz toprakların halklarının tarihlerini öğrenip anlamanın sorumluluğunu taşıdığımızın ve onlardan önceden rıza almadığımızın bilincindeyiz. Emperyalist istilanın vatanlarımız üzerindeki yıkıcı etkilerinin ve getirdiği kuşaklararası mülksüzleştirmenin farkındayız.

Bizler ayrıca Doğu Asya sermayesinin Kanada’daki yerli topraklarında süregelen mülksüzleştirme ve tahribatta oynadığı rolü tanıyoruz. Coastal Gas Link’in LNG boru hattı projesine yatırım yapan birçok şirket Çin, Japonya ve Güney Kore merkezli olup PetroChina, Mitsubishi ve Korean Gas gibi şirketler tarafından temsil edilmektedirler. Bu kapitalist firmalar Wet’swet’en topraklarının tahribatından kazanç elde etmeye çalışırken, onların bizleri temsil etmediğini ilan ediyoruz. Bizleri kuşatan kapitalizme, yerleşimci sömürgeciliğine ve beyaz üstünlükçü ırkçılığa karşı verilen mücadeleleri destekliyor ve onları kendi mücadelemizle bir görüyoruz.

Tarihsel olarak ve günümüzde, sözde ‘Kanada’nın zenginliği çalınan Yerli toprakları, soykırım, kaybedilen ve öldürülen Yerli kadınlar, anaerkil düzenin yok edilmesi, ve sömürülen göçmen işçi emeği üzerinden inşa edildi.

Irksal ayrımlar, bu topraklarda birbirimizle kurduğumuz ilişkilerin çeşitliliğini kasten gizlemek ve büyük şirket çıkarlarına hizmet etmek için kullanılmakta. Bu kategoriler komünitelerimizi birbirine düşürmeye hizmet eder. Biz bu bölünmeleri reddederek, yeni ve farklı biçimlerde ilişkilenmeyi hedefliyoruz.

Bizler komünitelerimizi bu duruma tepki olarak seslerini yükseltmeye, kaynaklarını paylaşmaya ve acilen eyleme geçmeye çağırıyoruz. Wet’suwet’en halkını destekleme yollarını öğrenmek için buraya tıklayın. Bu yollar email göndermeyi, eyaletsel ve federal telefon hatlarını kilitlemeyi, Unist’ot’en Legal Fonuna bağışta bulunmayı, eylemlerde, organizasyonlarda ve yürüyüşlerde yer almayı ve dayanışma bildirileri yazmak için komünitelerimizi örgütlemeyi içeriyor.

Tüm Asyalıları bu bildiriyi imzalamaya ve paylaşmaya çağırıyoruz. Sadece isimler ve varsa kurum adları listede görünecektir.